زندگی سانسور نشده ما!!!

اگر تنهاترین تنها شوم باز خدا هست او جانشین همه نداشته هاست

اینجا را تنها برای شعرهایم میسازم هر چند بعد از ان زلزله میهن بلاگی

 دیگر رمقی برایم نمیانده اما شروع میكنم و میدانم كه میتوانم

برایم حرف بزنید میدانم كه شما هم بیشتر از من به یك هم صحبت نیاز دارید


نوشته شده در 1386/12/18 ساعت 12:03 توسط نظرات |


Design By : Pichak