زندگی سانسور نشده ما!!!

اگر تنهاترین تنها شوم باز خدا هست او جانشین همه نداشته هاست

اینها کافی نیست

خودت هم میدانی

اغوشت را تنها و تنها برای خودم میخواهم

نه برای خود خواهی و غرورم


نوشته شده در 1386/12/22 ساعت 12:03 توسط نظرات |


Design By : Pichak