زندگی سانسور نشده ما!!!

اگر تنهاترین تنها شوم باز خدا هست او جانشین همه نداشته هاست

سلام امروز شاید برای همیشه فراموشت کردم البته از این بابت خیلی خوشحالم

خدایا از این لطفی که بهم داشتی ممنونم

غم ازدرون مرا متلاشی کرد
 کاهیده قطره قطره تنم در زلال اشک
 من پیشرفت کاهش جان را درون دل
 احساس می کنم
احساس می کنم که تو بخشیده ای به من
این پرشکوه جوشش پر شوکت غرر
 در من نهایت انتظار و نه امیدی
 امید بازگشت تو ؟
 بی حاصل
من از تو بی نیازتر از مردگان گور
 دیگر به من مبخش
 احساس دوست داشتن جاودانه را
با سکر بی خیالی
اعصاب خویش را
 تخدیر می کنم
 من قامت بلند تو را در قصیده ای
با نقش قلب سنگ تصویر می کنم


نوشته شده در 1387/10/23 ساعت 01:43 توسط نظرات |


Design By : Pichak