زندگی سانسور نشده ما!!!

اگر تنهاترین تنها شوم باز خدا هست او جانشین همه نداشته هاست

خبرایی که این روزها شنیدم برام خوب نبود اون روز خواب دیدم فکر کردم واقعیت داره خیلی ناراحت شدم خوشحالم از اینکه خوابم واقعیت نداشت
هس پسرک دیشب از حرفت ناراحت شدم ولی خوب یاد گرفتی ما رو خر کنی نامزدی گذشت ما الان 4 سال و 7 ماهه که با همیم

نوشته شده در 1388/02/30 ساعت 13:41 توسط نظرات |


Design By : Pichak