زندگی سانسور نشده ما!!!

اگر تنهاترین تنها شوم باز خدا هست او جانشین همه نداشته هاست

فردا شب عروسی خانم ال است

 


نوشته شده در 1389/04/31 ساعت 16:39 توسط نظرات |

خبرایی که این روزها شنیدم برام خوب نبود اون روز خواب دیدم فکر کردم واقعیت داره خیلی ناراحت شدم خوشحالم از اینکه خوابم واقعیت نداشت
هس پسرک دیشب از حرفت ناراحت شدم ولی خوب یاد گرفتی ما رو خر کنی نامزدی گذشت ما الان 4 سال و 7 ماهه که با همیم

نوشته شده در 1388/02/30 ساعت 13:41 توسط نظرات |

دیده ام سوی دیار تو و در کف تو
از تو دیگر نه پیامی نه نشانی
نه به ره پرتو مهتاب امیدی
نه به دل سایه ای از راز نهانی
دشت تف کرده و بر خویش ندیده
نم نم بوسه باران بهاران
جاده ای گم شده در دامن ظلمت
خالی از ضربه پاهای سواران
تو به کس مهر نبندی مگر آن دم
که ز خود رفته در آغوش تو باشد
لیک چون حلقه بازو بگشایی
نیک دانم که فراموش تو باشد
کیست آن کس که ترا برق نگاهش
می کشد سوخته لب در خم راهی ؟
یا در آن خلوت جادویی خامش
دستش افروخته فانوس گناهی
تو به من دل نسپردی که چو آتش
پیکرت را زعطش سوخته بودم
من که در مکتب رویایی زهره
رسم افسونگری آموخته بودم
بر تو چون ساحل آغوش گشودم
در دلم بود که دلدار تو باشم
وای بر من که ندانستم از اول
روزی آید که دل آزار تو باشم
بعد از این از تو دگر هیچ نخواهم
نه درودی نه پیامی نه نشانی
ره خود گیرم و ره بر تو گشایم
ز آنکه دیگر تو نه آنی، تو نه آنی
  


نوشته شده در 1387/11/12 ساعت 12:50 توسط نظرات |

سلام امروز شاید برای همیشه فراموشت کردم البته از این بابت خیلی خوشحالم

خدایا از این لطفی که بهم داشتی ممنونم

غم ازدرون مرا متلاشی کرد
 کاهیده قطره قطره تنم در زلال اشک
 من پیشرفت کاهش جان را درون دل
 احساس می کنم
احساس می کنم که تو بخشیده ای به من
این پرشکوه جوشش پر شوکت غرر
 در من نهایت انتظار و نه امیدی
 امید بازگشت تو ؟
 بی حاصل
من از تو بی نیازتر از مردگان گور
 دیگر به من مبخش
 احساس دوست داشتن جاودانه را
با سکر بی خیالی
اعصاب خویش را
 تخدیر می کنم
 من قامت بلند تو را در قصیده ای
با نقش قلب سنگ تصویر می کنم


نوشته شده در 1387/10/23 ساعت 00:43 توسط نظرات |

با توام ، با تو که دستت
 دست دنیا ساز رنجه
 با توام با تو که بغضت
معنی آواز رنجه
اگه یخ باد ستمگر
 پی قتل عام برگه
 اگه این باغ برهنه
 باغ تاراج تگرگه
 اگه بی پناهی گل
 رنگ بی پناهی ماست
 دستتو بذار تو دستم وقت پیوند درختاست
 رو تن سخت درختا
 بنویس و دوباره بنویس
 که شکست یک شقایق
 مرگ باغ ، مرگ باهار نیست


نوشته شده در 1387/08/9 ساعت 14:00 توسط نظرات |


Design By : Pichak